Bé bồ non cùng ông bố nuôi rửa buồi lau bướm cho nhau trong nhà nghỉ Gu Taotao, đứa con nhưng bất thành từ đó thằng chồng giở thói vũ phu thường đánh đập nhà chồng thì coi thường nói là ăn bám, mỗi lần thằng chồng đi dạy về là lại đè ra chịch nhưng con cặc không cửng lên được, cứ hành hạ nhỏ nhung đau không tả được, mà từ chối không cho chịch lại đánh nên nhỏ nhung không chịu được bỏ về nhà mẹ, xnxx vài bữa thì thằng chồng nó vào 1 lần năn nỉ mẹ nhỏ nhung để rc nó về, về vài bữa lại tiếp diễn như vậy bố nuôi nghe